Bàn giám đốc có hộc, ngăn kéo

Giá: 200.000
Mô tả:

Chất liệu: Gỗ, sơn

Kịch thước: 60x120x75cm (rộng, dài, cao)

Thông tin sản phẩm

Bàn giám đốc có ngăn kéo, hộc đầy đủ thanh lý cũ